Jan Drážďanský

V dnešní době, člověk na internetu stále a stále naráží na různé mentory a profesionály, kteří poskytují své poradenské služby. Ať už v oblasti podnikání, investování, motivace, seberozvoje, apod.)

Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že je těžké najít si toho pravého profesionála, který jen nepapouškuje naučené věci z knížek, ale předává danou tématiku a know-how ze svých vlastních zkušeností a praxe. Trvalo to delší dobu, než jsem někoho takového našel, ale věřím, že se to vyplatilo. 

Narazil jsem díky realitnímu podcastu na Libora Váku, kterého jsem ještě v tentýž den kontaktoval. S Liborem jsme si domluvili rozhovor, na kterém jsme si řekli, co od spolupráce očekáváme, jaké jsou možnosti spolupráce a celkově mě svým profesionálním přístupem a ukázkami z praxe přesvědčil, že ví, o čem mluví. 

Domluvili jsme se tedy na spolupráci. Během prvního bloku mentoringu jsme si s Liborem vytyčili cíle a možnosti, jak těchto cílů dosahovat. Následně mě Libor zasypal velikým množstvím informací z praxe, ukázal mi spoustu konkrétních příkladů i na jeho vlastních nemovitostech, ukázal mi, jak nad věcmi přemýšlí on, co se mu osvědčilo a co ne, dal mi spoustu typů a rad a společně jsme si nastavili a ukázali konkrétní cestu, které se budeme držet ke splnění stanovených cílů. 

Nebylo to, ale pouze o tom, že by Libor sděloval své zkušenosti a rady, ale zadával i "domácí úkoly" což se mi velice líbilo a člověka to donutí k akci. V tomto duchu se konaly i další konzultace, které byly nabyté pro mě stále novými a novými informacemi. Každá z konzultací byla na určité téma, která na sebe navazovala a tvořila tak předem danou cestu k cíli za pomocí konkrétních kroků a informací z praxe. Vždy, když jsem měl nějaké dotazy Libor je obsáhle zodpověděl a nenašlo by se nic s čím by si na dané téma nevěděl rady. 

Celkově Liborovo podání dané tématiky bylo profesionální, ale zároveň velice srozumitelné a pokud jsem něčemu nerozuměl, vždy znovu vysvětlil. Bylo z něj po celou dobu cítit, že tím opravdu žije a naplňuje ho to. Tento pocit přenese i na vás a absolutně vás to pohltí. Za sebe mohu Libora jedině doporučit. Jsem přesvědčen o tom, že mám nyní po jeho konzultacích v "rukou" veškeré know-how, které je potřebné, pro úspěšné investování a stačí ho jen vzít a přesně podle plánu a postupu, který jsme si sestavili a vytyčili uplatnit v praxi. 

Ještě jednou velké díky.